fbpx

FÖR DESTINATIONER

Visit North arbetar inte bara direkt med företag utan är lika mycket en samarbetspartner med destinationer,
kommuner och regioner. Det grundar sig i vår filosofi i ett pedagogiskt lärandet, anpassat utifrån individen kunnande och driv. 

Vi är stolta över att genomfört flertalet digitala transformationer där verksamheter med låg eller medel
kunskap vad gäller digitalisering gjort stora framsteg och idag arbetar mer digitalt. 

Vi är glada över den support och feedback vi får från våra användare och har hela tiden målet att växla upp både
aktörens affär och gästens upplevelse.

 

E-LEARNING

 

Som en del i Visit Norths motto kring ökad tillgänglighet och digital närvaro formar och skapar vi E-learninglektioner som ni på er hemsida sedan gör tillgänglig till era medlemmar och verksamheter. Vi skapar en serie av korta filmer där kunskap och konkret lärande är grunden i vägen till framgång. Sedan låter ni era deltagare använda material fortsatt för att även lära sig hemma då hen har tid.

kaitlyn-baker-vZJdYl5JVXY-unsplash
riccardo-annandale-7e2pe9wjL9M-unsplash

INDIVIDUELL COACHNING

 

Som alla personer i klassen råder det ofta en skild nivå i kunskap. Vi vet att vår pedagogik och tillvägagångssätt fungerar för att skapa en positiv förflyttning vad gäller digital synlighet, närvaro och bokningsbarhet. Verksamheter får lära sig att arbeta metodiskt och i ett tempo dem är trygga i, samtidigt som stöd, tips och rekommendationer alltid finns nära till hands.

WEBINAR OM BOKNINGSBARHET

 

Som de flesta platser finns det en tanke och en identitet i vad man är bra på men sällan hur man ska bära sig åt för att få ut det. Vi fokuserar på er utmaning och vad det är er destination vill göra och bli tillsammans. Ett webinar har effekten att öppna den dörren och leda vägen, samtidigt som man befinner sig i den rätta, digitala, miljön. Vid varje tillfälle får deltagarna en kort enkät innan, under och efter tillfället som låter vår dialog bli längre och skapa förutsättningar till en fortsättning även utanför den digitala miljön.

john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash
fab-lentz-mRMQwK513hY-unsplash

DIGITAL ANALYS

 

Din destination har med all sannolikhet flertalet företag som kämpar med att försöka komma ikapp det digitala klimatet. Det första vi gör är att se vilka de är och vad de gör. Härifrån formulerar vi och utvecklar vår analys tillsammans med aktörer och beställare i vilken väg man ska ta – för det gäller sällan att komma ikapp genom att ta samma väg de framför har gjort, eftersom klimatet och vägen ständigt förändras.