fbpx

FÖR DESTINATIONER

Visit North arbetar inte bara med att öka affärsnyttan och bokningsbarheten för företag.
Vi är också en samarbetspartner för destinationer, kommuner och regioner som vill öka företagens synlighet digitalt. Vårt sätt att arbeta utgår från det pedagogiska lärandet, anpassat utifrån individens kunskapsnivå och drivkrafter. 

Vi är stolta över att bidragit till flera digitala transformationer där kluster av företag med låg
kunskap vad gäller digitalisering gjort stora framsteg och idag arbetar mer digitalt tillsammans.

Vi är glada över den support och feedback vi får från våra användare och har hela tiden målet att växla upp både
företagens affärsnytta och gästens möjlighet att hitta, boka och uppleva.

INDIVIDUELL COACHNING

Vi vet att vår pedagogik och tillvägagångssätt fungerar för att skapa en positiv förflyttning vad gäller digital synlighet, närvaro och bokningsbarhet.

De som får individuell coachning av oss får lära sig att arbeta metodiskt och i ett tempo de är trygga i, samtidigt som stöd, tips och rekommendationer alltid finns nära till hands.

Insatsen per företag brukar vara mellan 2-10h/företag. Storleken på insats baseras utifrån era behov. 

kaitlyn-baker-vZJdYl5JVXY-unsplash
riccardo-annandale-7e2pe9wjL9M-unsplash

WEBBINAR

 

De flesta besöksnäringsföretag vill öka sin bokningsbarhet men vet inte hur de ska göra.

De vill också göra det tillsammans med andra aktörer på destinationen så att de kan bli starka tillsammans. I våra webinarier fokuserar vi på vad företagen på er destination har för ambition, kunskapsnivå och vad de vill bli tillsammans.

Genom att flera aktörer på destinationen får samma kunskap så kan de sedan hjälpa varandra genom en gemensam förståelse för det digitala lanskapet och samtidigt som förståelsen för digitala verktyg ökar. Vi mäter och följer upp deltagarnas förväntningar, behov och upplevelse av webinariet vid varje tillfälle genom en kort enkät.

Det hjälper oss att skapa förutsättningar för att kunskapen ska leva kvar när kursen är slut.

E-LEARNING

Som en del i Visit Norths fokus på ökad tillgänglighet och digital närvaro skapar vi E-learninglektioner som ni kan göra tillgängliga för företag och andra verksamheter, till exempel via er hemsida.

Utifrån era behov skapar vi en serie av korta filmer där kunskap och konkret lärande är grunden för vägen till framgång. Material finns tillgängligt för er så att era aktörer kan använda det och lära sig hemma då de har tid. Det är då resultatet blir som bäst

john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash
fab-lentz-mRMQwK513hY-unsplash

DIGITAL ANALYS

Alla svenska destinationer har företag som kämpar med att försöka komma ikapp den snabba digitaliseringen. Vi hjälper er att få kunskap om nuläget, behoven och bästa insats för att nå resultat.
Den snabba takten i omvärlden gör att det inte bara handlar om att komma ikapp andra i näringen och även tänka nytt och hitta nya vägar med bättre verktyg.